Lean og Logistikkonsulenten Jens Foldager


Du bør have flash installeret for at se denne side korrekt(hent gratis her)

Profil


Lean
Opbygning af leankultur med udgangspunkt i virksomhedens situation og behov:
Træning og undervisning på virksomheden, både ledelse og medarbejdere
Optræning af nøglepersoner i lean-værktøjer
Optræning i facilitering af workshops
Støtte processen med audits og coaching.

Udvikling af forretningsprocesser:
Value Stream Mapping i workshops
Fokus på reduceret gennemløbstid og flow
Øget udnyttelsesgrad af ressourcer.

Logistik
Optimering af lagre og lagerprocesser
Etablering af trækstyring (Eks. Kanban, Max lager, FIFO)
Udjævning af produktion og visuel planlægning (Heijunka)
Cyklisk Planlægning
Sales and Operations Planning
Trimning af MRP
Undervisning i planlægningsmetoder


Baggrund


Selvstændig Lean- og Logistikkonsulent
Lean konsulent i NNEPHARMAPLAN
Lean konsulent i firmaet +1
Hardi International (Logistikchef, International Logistikchef, Projektleder på ERP-projekter mm)
Direktør for A/S Sunds Cementvarefabrik, Jyderup
Oticon (Opbygning af MRP-system)
ØK Data (MRP-system på IT)
Udannelse
APICS/CPIM Certified in Production and Inventory Control
Produktionsingeniør, Københavns Teknikum


Cases


Indførelse af Lean i "Seeing is Believing
Første skridt på rejsen er ledelsens fulde opbakning til beslutning og metoden. Træning og forståelse af lean principper, helst med eksempler der kommer tæt på den dagligdag der er i organisationen er næste skridt. En pilot i et velvalgt område giver oplevelsen af lean i praksis. Det vigtigste moment er at sikre at organisationen opbygger evnen til at fortsætte udviklingen på egen hånd. Typisk er det ildsjæle og mellemledelse der har den største byrde for at komme frem til en lean kultur, vigtigst er det at disse nøglepersoner støttes op af systematiske metoder og ændret adfærd (fysiske deformationer) der sikres mod tilbagefald til gamle uvaner.

Optimering af lagre
Analyse af Lagerkvalitet© danner rammen om en proces der trin for trin sætter fokus på hovedplan (SOP), styringskoncept, MRP funktionalitet, planlægningsrutiner, indkøbsrutiner, finplanlægning og planlægning ved processen. Forløbet afdækker potentialer og gennemfører Quickwin’s. Lagerkvalitet© er en metode der identificerer potentialet for lagerreduktion samt indikerer i hvilken hast lageret kan reduceres. (Metoden er udviklet af Jens Foldager)

Etablering af Kanban system
Value Stream Workshop med ledelse og nøglepersoner definerer en vision for ændret styringskoncept. Anayser verificerer potentialet og risiko ved omlægning, (som regel etableres kanban på frekvente varer og planlægningssystemet trimmes på øvrige varer) Kanban metoden defineres, praktisk planlægningsmetode etableres herunder indretning af Heijunka tavle (Visuel planlægningstavle) og vedligeholdelsesrutiner For at indførelsen skal blive en succes laves der træning og simulering af det ’nye system’ med ledere og operatører.


Links


Jeg underviser på Mannaz’ Lean Manager uddannelse
Jeg er Lean konsulent for Region Sjællands Sygehus Syd, medvirker i samarbejde med Lean-Sekretariatet og Ledelsens Projektgruppe til opbygningen af Lean strategien
ABC-Tool er et effektivt værktøj til en mere segmenteret planlægning og styring af sortimentet. Jeg samarbejder med ABC-tool I forbindelse med tilpasning af virksomhedens stryringskoncept.
Ian Glenday’s metode baner typisk vejen for cyklisk planlægning på 50-70% af kapaciteten. DI har oversat “Breaking Through to Flow”:
CPIM – Certified in Production and Inventory Management. I 2003 blev jeg certificeret af APICS. Uddannelsen rummer foruden logistik også meget Lean. Varetages af DRF I Danmark.
Dansk Rationaliseringsforening (DRF) – medlemsskab kan anbefales. Jeg har været aktiv medlem i mange år, blandt andet i en Logistik-erfa gruppe.
Jeg har i mange år været medlem af bestyrelsen for IDA Produktion og Logistik. Vores opgave er at lave faglige arrangementer:


Kontakt


Lean og Logistikkonsulenten
Jens Foldager
Teglværksvej 20
4450 Jyderup
+45 3030 6594
mail@jensfoldager.dk

Dette site er designet af SunScreen Production

Get Adobe Flash player